Hướng dẫn mới nhất 2020

Python hiện là ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng nhiều nhất, cú pháp cực kì phù hợp với người mới học vì rất đơn giản. Tuy nhiên nó lại được sử dụng ở rất đa dạng mảng lập trình, từ web đến AI. Có lẽ chỉ ngoại trừ lập trình IOS Android ra thì Python làm được tuốt.

Linux là nền tảng miễn phí và tuyệt vời để cài đặt Python, có điều anh em thường không rành thao tác với command line và cũng như anh em khá khó khăn trong việc cài đặt phiên bản mới nhất. Hoặc là không muốn update lên bản mới nhất mà muốn giữ cả 2 bản. Đây là hướng dẫn cài Python 3 KHÔNG CầN THAY THẾ PHIÊN BẢN CŨ.

Chạy python –version terminal để kiểm tra xem Python đã được cài đặt chưa và nếu có thì bạn có phiên bản nào. Nếu Python không được cài đặt trên hệ thống Linux của bạn hoặc bạn muốn cài đặt phiên bản mới, hãy làm theo các bước dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt từng bước

Bước 1:

Đầu tiên, cài đặt các gói phát triển cần thiết để xây dựng Python.

Debian

$ sudo apt update
$ sudo apt install build-essential zlib1g-dev \
libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev \
libssl-dev libreadline-dev libffi-dev curl

Fedora

$ sudo dnf phát triển cài đặt nhó

Bước 2

Tải xuống phiên bản Python mới nhất ở trang chủ Python ( hiện tại là 3 ). Sau khi đã tải hoàn tất bạn sẽ có một file .tar.xz chứa source code của Python

Bước 3

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tarball bằng cách sử dụng ứng dụng giải nén mà bạn chọn hoặc lệnh tar của Linux, ví dụ:

$ tar -xf Python-3.?.?.tar.xz

Bước 4

Khi tarball Python đã được giải nén, hãy điều hướng đến tập lệnh cấu hình và thực thi nó trong thiết bị đầu cuối Linux của bạn với

cd Python-3.*
./configure

Việc cấu hình có thể mất một chút thời gian. Đợi cho đến khi nó kết thúc thành công trước khi tiến hành.

Bước 5

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản Python trên hệ thống của mình và bạn muốn cài đặt phiên bản mới cùng với nó, hãy sử dụng lệnh này:

$ sudo make altinstall

Nếu bạn muốn thay thế phiên bản Python hiện tại của mình bằng phiên bản mới này, bạn nên gỡ cài đặt gói Python hiện tại của mình bằng trình quản lý gói của bạn (chẳng hạn như apt hoặc dnf) và sau đó cài đặt:

$ sudo make install

Tuy nhiên, thông thường nên cài đặt phần mềm dưới dạng gói (chẳng hạn như tệp .deb hoặc .rpm) để hệ thống của bạn có thể theo dõi và cập nhật phần mềm cho bạn. Tuy nhiên, vì bài viết này giả định Python mới nhất chưa được đóng gói, nên có lẽ bạn không có tùy chọn đó. Trong trường hợp đó, bạn có thể cài đặt Python với altinstall như được đề xuất hoặc xây dựng lại gói Python hiện có bằng mã nguồn mới nhất. Đó là một chủ đề nâng cao và cụ thể cho phân phối của bạn, vì vậy nó nằm ngoài phạm vi của bài viết này.

Bước 6

Nếu bạn không gặp phải bất kỳ lỗi nào, Python mới nhất hiện đã được cài đặt trên hệ thống Linux của bạn. Để xác minh nó, hãy viết một trong các lệnh này trong terminal của bạn:

python3 --version

hoặc là

python --version

Nếu đầu ra cho biết Python 3.x, Python 3 đã được cài đặt thành công.

Kết luận

Python là một ngôn ngữ thú vị được phát triển và cải tiến thường xuyên. Làm quen với các tính năng mới thật dễ dàng, một khi bạn hiểu cách cài đặt bản phát hành mới nhất mà không can thiệp vào phiên bản ổn định được cung cấp từ bản phân phối của bạn.